Erhvervet hjerneskade

På baggrund af den seneste tids fokus på kommunernes indsats på hjerneskadeområdet, samt den lokale drøftelse af behovet for fase 3 tilbud, er hjerneskadeområdet udpeget som et fokusområde i Udviklingsstrategien fra 2012.

Kommunerne har regionalt forholdt sig til, hvordan forsyningsansvaret på hjerneskadeområdet skal sikres fremadrettet. Der har været nedsat en tværkommunal arbejdsgruppe, der dels har kortlagt området, og dels er kommet med anbefalinger til en fælles vision for udviklingen af tilbuddene til borgere med erhvervet hjerneskade i Nordjylland.

Rapporten og dennes bilag kan læses nedenfor.

Læs dokumentet: "Forsyning of efterspørgsel på området for voksne med hvervet hjerneskade i Jylland" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 1 - Forslag til fælles Nordjysk vision på området for erhvervet hjerneskade" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Baggrundspapir for arbejdsgruppen" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Oversigt over organiseringen af koordinatorfunktionen på hjerneskadeområdet i de nordjyske kommuner" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade i Nordjylland" (pdf)

 

Arbejdsgruppen holdt den 23. september et visionsseminar, hvor medlemmerne af det faglige netværk vedr. erhvervet hjerneskade og arbejdsgruppens medlemmer var inviterede.

Program og opsummering fra visionsseminaret samt oversigten over arbejdsgruppen for erhvervet hjerneskade findes nedenfor.

Læs dokumentet: "Visionsseminar" (pdf)

Se dokumentet: "Analyse af det samlede område for erhvervet hjerneskade i Nordjylland" (pdf)

 

Det Nordjyske Uddannelsesprogram - Erhvervet Hjerneskade

I forbindelse med udmøntning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til en styrket indsats på området for erhvervet hjerneskade har kommunerne indgået samarbejde med Region Nordjylland og på tværs af kommunerne. Der iværksættes et fælles uddannelsesprogram målrettet nøglepersoner på hjerneskadeområdet i Nordjylland. I den forbindelse er der nedsat en tværkommunal/regional følgegruppe. Ved udgangen af 2014 afsluttedes projektperioden og styregruppen forelægges en slutevaluering. Det forventes at det fælles uddannelsesprogram efter projektperioden vil fortsætte i drift og være tilgængeligt for alle kommuner og Region Nordjylland.

Du kan se mere om uddannelsesprogrammet nedenfor.

Læs dokumentet: "Det Nordjyske Uddannelsesprogram på området for Erhvervet Hjerneskade" (pdf)