CENTRALE UDMELDINGER

En af hovedopgaverne for National Koordination består af forstærket overvågning og vidensindsamling i forhold til udviklingen i tilbud, indsatser og målgrupper på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Som en nytilkommen del af arbejdet med det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, har Socialstyrelsen fået mulighed for, gennem udmeldelse af centrale udmeldinger, at klarlægge områder indenfor servicelovens bestemmelser med henblik på at følge udviklingen på særligt definerede områder.

Socialstyrelsen vil indsamle data og viden om målgrupper, tilbud og indsatser, så der over tid skabes et overblik over, hvilke komplekse behov borgerne inden for den nationale koordinationsstruktur har, samt hvilke tilbud og indsatser, der eksisterer til disse borgere.

Læs information om de centrale udmeldinger fra 2014 

Læs information om de centrale udmeldinger fra 2015

Læs information om de centrale udmeldinger fra 2022