Sekretariat for rammeaftaler

Sekretariatet refererer overordnet til Socialdirektørkredsen, der udgøres af de 11 socialdirektører fra de 11 nordjyske kommuner. Sekretariatets forankring ligger hos Forretningsudvalget. Formanden for forretningsudvalget er sekretariatets daglige sparringspartner. Forretningsudvalget inddrages i det overordnede strategiske arbejde.

Sekretariatet har til opgave at

  • Koordinere processerne i forhold til Rammeaftalen.
  • Kommunikere internt mellem kommuner & eksternt med samarbejdspartnere / netværk.
  • Sikre en rød tråd mellem de politiske målsætninger og ønsker for området og det administrative arbejde.

I rammeaftalesekretariatets årshjul kan du se centrale datoer for rammeaftalesekretariatets arbejde samt centrale mødedatoer i relation til det fælleskommunale samarbejde. Årshjulet for 2017 kan tilgås her.