Rammeaftalen 2015

Udviklingsstrategien 2015

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte udviklingsstrategi 2015 for social- og specialundervisningsområdet" (pdf)

 

Bilag til Udviklingsstrategien 2015

Læs bilaget: "Bilag 1 - Indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Det forstærkede samarbejdes udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 5 - Lands- og landsdelsdækkende tilbud samt sikrede afdelinger" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 6 - Udtræk fra Tilbudsportalen med oversigt over alle tilbud på socialområdet i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Forslag til sagsfremstilling" (docx)

 

Styringsaftalen 2015

Herunder findes Styringsaftalen for 2015, bilag til denne samt øvrige dokumenter.

Læs dokumentet: "Den politisk godkendte Styringsaftalen 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 1 - Specifikation til Styringsaftalen 2015" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Finansieringsmodel for taleinstituttets opgaveportefølje" (pdf)

Læs dokumentet: "Takstbilag 2015" (pdf)

Læs dokumentet: "Forslag til sagsfremstilling" (docx)

Læs dokumentet: "Principperne for takstfastlæggelse af tillægsydelser" (pdf)

 

Kommunernes og Region Nordjyllands indmelding til Udviklingsstragien for 2015


Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Brønderslev kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Frederikshavn kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Hjørring kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Jammerbugt kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Læsø kommune (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Mariagerfjord kommune (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Morsø kommune (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Rebild kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til udviklingsstrategien 2015 - Thisted kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Vesthimmerlands kommune" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Aalborg kommune (FB)" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Aalborg kommune (ÆH)" (pdf)
Læs dokumentet: "Indmelding til Udviklingsstrategien 2015 - Region Nordjylland (pdf)