Videoer

 

På denne side kan du se de forskellige videoer udviklet af Sekretariat for Rammeaftaler, herunder blandt andet de to videoer fra den seneste temadag.

Møder i Den Administrative Styregruppe

På denne side kan du finde dagsordener og referater fra møder i Den Administrative Styregruppe (DAS).

Nordjysk Socialaftale 2018-2020

På denne side vil du have mulighed for at læse mere om Nordjysk Socialaftale 2018-2020, herunder takster for de nordjyske tilbud.