Task force

På denne side kan du læse mere om, hvordan du kan samle en task force, der kan rådgive om forebyggelse af vold på botilbud.

Nordjysk Socialaftale 2018-2019

På denne side vil du have mulighed for at læse mere om Nordjysk Socialaftale 2018-2019, herunder takster for de nordjyske tilbud.

Møder i Den Administrative Styregruppe

På denne side kan du finde dagsordener og referater fra møder i Den Administrative Styregruppe (DAS).