Det fælleskommunale Sekretariat for rammeaftaler
på det specialiserede socialområde i Nordjylland