Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

Udvælgelsen at de tilbud, som er omfattet af det forstærkede samarbejde, sker på baggrund af indstilling fra tilbuddenes driftsherrer, hvorefter det vurderes om tilbuddet lever op til en række kriterier. Udvælgelsesproceduren kan ses her

I det nedenstående er en kort beskrivelse af tilbuddene omfattet af det forstærkede samarbejde inkl. links til hjemmesiderne. En samlet liste over de udvalgte tilbud, der er omfattet af det forstærkede samarbejde for 2018-2020 kan ses her

 

Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde 2018-2020

Fagcenter for Autisme og ADHD

Under fagcenter for autisme er Specialbørnehaven Birken og døgntilbuddet Viften omfattet af det forstærkede samarbejde

Birkens målgruppe er børn i alderen 0-7 år med hoveddiagnosen autisme i svær grad, ofte i kombination med andre psykiske udviklingsforstyrrelser. Der er omfattet 5-7 pladser på Birken ud af den samlede normering på 32 pladser. Besøg Specialbørnehaven Birken her.

Viftens målgruppe er udviklingshæmmede børn og unge med hoveddiagnosen autisme i svær grad i kombination med særlig kompleks adfærd. Besøg døgntilbuddet Viften her.

Neurocenter Østerskoven

Neurocenter Østerskoven tilbyder intensiv døgnbaseret neurorehabilitering. Målgruppen er unge og voksne mennesker med moderat, svær til meget svær  hjerneskade - både erhvervet og medfødt.
Besøg Neurocenter Østerskoven her.

Specialbørnehjemmet Kvisten

Kvistens målgruppe er multihandicappede børn og unge i alderen 0-18 år med særligt behov for sygepleje
Besøg Specialbørnehjemmene, Kvisten her.

Institut for Syn og Hørelse

Institut for Syn og Hørelse tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning og hjælpemidler til mennesker med nedsat syn, hørelse eller andre kommunikationsvanskeligheder. Det vil sige alvorlige varige vanskeligheder med at tale, læse eller skrive.

Besøg Institut for Syn og Hørelse her.

Hjerneskadecenter Nordjylland/Taleinstituttet

For Hjerneskadecenter Nordjylland/Taleinstituttet er Taleinstituttets tale-sprogområde samt Hjerneskadecenter Nordjylland omfattet af det forstærkede samarbejde.

Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder intensiv ambulant rehabilitering på specialiseret niveau til børn, unge og voksne med lette til moderate og svært kognitive, sproglige, emotionelle, personlighedsmæssige og/eller fysiske følger efter erhvervet hjerneskade. Derudover tilbyder centret tale-pædagogisk undervisning til borgere med ALS.

Taleinstituttets tale-sprogområde tilbyder talepædagogisk undervisning, undersøgelse, rådgivning og vejledning til henholdsvis børn og voksne.

Besøg Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland her.

Taleinstituttet udgår af det forstærkede samarbejde ved udgangen af 2019, som følge af at der ikke indgås en ny finansieringsaftale.