NORDJYSK SOCIALAFTALE

Nordjysk Socialaftale er en politisk aftale, der indgås af de 11 nordjyske kommuner og regionen med det formål at sikre koordinering og styring af det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Aftalen sætter rammen for de nordjyske kommuners og regionens samarbejde på det specialiserede social- og specialundervisningsområde, og skal blandt andet sikre, at regionens borgere altid har adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer i regionen. Gennem samarbejde sikrer de 11 nordjyske kommuner og regionen, at området koordineres, styres og udvikles. Det er vigtigt for hele området, men særligt i forhold til små og komplekse målgrupper, hvilket der bl.a. er fokus på i det forstærkede samarbejde, som er en overbygning til Socialaftalen. Det kan du læse mere om det forstærkede samarbejde her.

Aftalen udarbejdes med lovhjemmel i lov om Social Service § 6, hvor det fremgår at alle regioner skal udarbejde en rammeaftale, der skal sikre koordineringen og styringen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde. De nordjyske kommuner og regionen har arbejdet målrettet med at gøre Rammeaftalen mere politisk og strategisk og har i den forbindelse omdøbt Rammeaftalen til nordjysk Socialaftale, der bedre indfanger, hvad det hele handler om. 

Ønsker du at læse mere om den gentænkningsproces, der førte til en mere politisk aftale, kan du læse mere her

Nordjysk Socialaftale er gældende for 2018-2019.