Møder i DAS

Den Administrative Styregruppe (DAS) holder møder 4-5 gange om året. Du kan kan læse mere om DAS under "Socialaftalens parter" eller ved at følge linket: "Den Administrative Styregruppe". Referater og dagsordner fra DAS møderne kan tilgås herunder.

Såfremt man har dagsordenspunkter til DAS møderne bedes det indmeldes til sekretariatet for Nordjysk Socialaftale cirka 4 uger før mødet (deadline kan ses i tabellen herunder). I forbindelse med indmelding af dagsordenspunktet aftales datoen for aflevering af dagsordensteksten. Skabelon for dagsordenspunkterne kan findes her: 

 

Møder i Den Administrative Styregruppe 2024 

Dato Temamøde DAS Møde
Den 4. april kl. 11.00-12.00 kl. 12.00-16.00
Den 27. maj kl. 11.00-12.00 kl. 12.00-16.00
Den 5. september kl. 11.00-12.00 kl. 12.00-16.00
Den 27. november kl. 08.00-09.00 kl. 09.00-13.00

 

Se referater og dagsordener til møder i DAS 2023 under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Referater og dagsordener i DAS 2023".

Arkivet for tidligere referater og dagsordener til møder i DAS findes under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Dagsordener og referater 2011-2022".

Arkivet for tidligere referater og dagsordener fra 2011-2016 til møder i Socialdirektørkredsen findes under fanen "Møder i DAS" eller ved at følge linket: "Socialdirektørkredsen (arkiv)".

 

Møder i Forretningsudvalget 2024

Dato

FU Møde

Den 16. februar

Kl. 09.00-11.00

Den 2. maj

Kl. 13.00-15.00

Den 27. juni

Kl. 13.00-15.00

Den 28. oktober

Kl. 13.00-15.00