Centrale udmeldinger 2022

Centrale udmeldinger 2022 

Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab, samt Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsen har september 2022 udsendt to Centrale Udmeldinger vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab, samt vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse.

Socialstyrelsen har med udgangspunkt i de centrale udmeldinger stillet en række spørgsmål til kommunerne, der skal besvares som én nordjysk besvarelse.

Centrale temaer for kommunernes afrapportering har omhandlet:

  1. Kommunernes koordination og tværgående samarbejde omkring målgrupperne
  2. Kommunernes bud på fremadrettet tilrettelæggelse af indsatsen til målgrupperne

De nordjyske kommuners samlede afrapportering har været behandlet af KKR Nordjylland og de nordjyske kommunalbestyrelser. Den endelige afrapportering har været fremsendt til Social- og Boligstyrelsen d. 30. juni 2023.

 

Besvarelse af centrale udmeldinger

Læs dokumentet: "Besvarelse af Central udmelding (tegnsprogsindsatser), Endelig 2023" (pdf)

Læs dokumentet: "Besvarelse af Central udmelding (punktskrift), Endelig 2023" (pdf)

 

Øvrige bilag

Læs dokument: "Central udmelding vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med varigt høretab" (pdf)

Læs dokument: "Bilag 1 Vejledning til kommunernes afrapportering på central udmelding for tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab" (pdf)

Læs dokument: "Bilag 2 Afrapporteringsspørgsmål til central udmelding for tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab" (pdf)

 

Læs dokument "Central udmelding vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Læs dokument "Bilag 1 Vejledning til kommunernes afrapportering på central udmelding for punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Læs dokument "Bilag 2 Afrapporteringsspørgsmål til central udmelding for punktskritindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)