Det forstærkede samarbejde

De 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland har indgået en særlig aftale om samarbejde om nogle af de mest specialiserede social- og undervisningstilbud i Nordjylland. Formålet er at sikre bæredygtigheden i de udpegede tilbud, således at borgerne i Nordjylland har adgang til de nødvendige specialiserede tilbud og kompetencer.

For alle tilbud der er med i det forstærkede samarbejde gælder beskyttede konkurrencevilkår, systematisk forpligtende dialog og en tidlig fælles indsats. Du kan læse mere herom i pjecen for det forstærkede samarbejde. Læs pjecen: "Pjecen for det forstærkede samarbejde" (pdf).

 

Aftalegrundlag for det forstærkede samarbejde

Den politiske aftale vedr. det forstærkede samarbejde indeholder udvælgelseskriterierne for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde samt forpligtelser og samarbejdsmodellens indhold. Læs aftalen: "Det forstærkede samarbejde: udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel" (pdf).

Der er udarbejdet følgende tillægsbeskrivelser til det forstærkede samarbejde:

 

Ekspertpanel

Ekspertpanelets opgaver er hvert år at foretage indstilling til Den Administrative Styregruppe om, hvilke sociale tilbud, der skal omfattes af det forstærkede samarbejde under socialaftalen. Indstillingen foretages på baggrund af en række fastlagte kriterier. Derudover fungerer Ekspertpanelet som følgegruppe for Den Administrative Styregruppe i forbindelse med den årlige drøftelse om bæredygtigheden for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.