Centrale udmeldinger 2015

Central udmelding 2015 - Børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har den 1. november 2015 udsendt en Central Udmelding, der retter fokus på målgruppen børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser - primært i alderen 14-40 år.

Socialstyrelsen stiller med udgangspunkt i denne centrale udmelding en række spørgsmål til kommunerne, der skal besvares som én nordjysk besvarelse. Der vil således blive udarbejdet et spørgeskema, der bliver sendt ud til samtlige kommuner med henblik på at afdække den centrale udmelding. Informationen der indmeldes gennem spørgeskemaerne, vil herefter danne grundlag for KKR Nordjyllands efterfølgende afrapportering på den centrale udmelding til Socialstyrelsen.

Afrapporteringen på Socialstyrelsens centrale udmelding vedrørende børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser vil ske i forbindelse med udarbejdelsen af Udviklingsstrategien for 2017.

Læs dokumentet: "Central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser" (pdf)
Læs bilaget: "Bilag 1 - Til central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser" (pdf)
Læs bilaget: "Bilag 2 - Vejledende skema for afrapportering på central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser" (pdf)