Centrale udmeldinger 2014

Centrale udmeldinger 2014 

Som et første led udmeldte Socialstyrelsen den 31. oktober 2014 to centrale udmeldinger til kommunerne med fokus på hhv. Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade og børn/unge med alvorlig synsnedsættelse.

Socialstyrelsen stiller med udgangspunkt i disse centrale udmeldinger en række spørgsmål til kommunerne, der skal besvares som én nordjysk besvarelse for hver af de centrale udmeldinger. Der er således i den forbindelse udarbejdet to spørgeskemaer, der er udsendt til samtlige kommuner med henblik på at afdække begge Socialstyrelsens centrale udmeldinger. Den information der meldes ind gennem spørgeskemaerne vil danne grundlag for KKR Nordjyllands efterfølgende afrapportering til Socialstyrelsen.

Herunder foreligger de to centrale udmeldinger, som udmeldt af Socialstyrelsen den 31. oktober 2014.


Central udmelding vedrørende voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Læs dokumentet: "Indberetningsskema til den centrale udmelding vedr  voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" (pdf)

Læs dokumentet: "Central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" (pdf)

Læs dokumentet: "Bilag til central udmelding vedr. voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" (pdf)


Central udmelding vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Læs dokumentet: "Afrapportering på den centrale udmelding vedrørende børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Læs dokumentet: "Indberetningsskema til den centrale udmelding vedr. børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Læs dokumentet: "Central udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Læs dokumentet: "Bilag til central udmelding vedr. børn/unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)