Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale 2021-2022 er påbegyndt. Den Administrative Styregruppe har udpeget følgende overordnet fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022:

  • Overordnet vision: Øget egenmestring
  • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
  • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
  • Fokusområde 3: Hvordan udvikler vi de bedste og billigste indsatser i Nordjylland?

For at få kvalificeret de udvalgte fokusområder, er der udsendt et oplæg til alle de nordjyske politiske udvalg, som normalt behandler Nordjysk Socialaftale. Endvidere ønskes der input fra de nordjyske handicapråd.

 

Politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022.

Mandag d. 3. februar inviteres alle udvalgspolitikere og repræsentanter fra brugerorganisationerne til en visionsdag for den kommende socialaftale. Input fra de politiske udvalg og handicaprådene vil danne grundlag for en visionsdrøftelse på tværs af kommunerne og regionen. På visionsdagen vil fokus være på at skabe fælles enighed og forståelse for, hvad vi skal samarbejde om de kommende år på det specialiserede socialområde i Nordjylland.

 

Visionsdagen vil finde sted mandag d. 3. februar kl. 9-12 i Idrætscenter Vendsyssel (Stadionvej 17, 9760 Vrå)

Visionsdagen er rettet mod:

  • Politikere fra de politiske udvalg, som behandler Nordjysk Socialaftale
  • Repræsentanter fra brugerorganisationerne
  • Direktører og chefer fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Program for dagen er under udarbejdelse. Det vil fremgå så snart det ligger klart.

 

Tilmelding

Tilmelding skal ske ved klikke her: tilmelding til visionsdag.

Der er også udsendt en Outlook invitation. Outlook invitationen kan IKKE bruges som tilmelding. Tilmelding skal ske gennem hjemmesiden.