Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Nordjysk Socialaftale 2021-2022

På baggrund af tæt samarbejde og god dialog på tværs af brugerorganisationer, politikere, embedsmænd og fagfolk er Nordjysk Socialaftale 2021-2022 godkendt i de nordjyske byråd og regionsrådet. 

På baggrund af drøftelser mellem og input fra brugerorganisationer, politikere, embedsmænd og fagfolk er følgende udpeget som overordnet fokus for Nordjysk Socialaftale 2021-2022:

  • Overordnet vision: Øget egenmestring
  • Fokusområde 1: Den gode alderdom for borgere med et handicap
  • Fokusområde 2: Flere borgere med behov for hjælp i socialpsykiatrien
  • Fokusområde 3: Effektive og vidensbaserede løsninger

 

Nordjysk Socialaftale for 2021-2022 er godkendt i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd. Du kan tilgå aftalen nedenfor.

Læs aftalen: "Nordjysk Socialaftale 2021-2022" (pdf)

Læs aftalen: "Nordjysk Socialaftale 2021-2022" (oplæsningsvenlig, pdf)

 

 

Bilag til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Læs bilaget: "Bilag 1 - Central udmelding - børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser og behov for højt specialiseret indsats" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 2 - Central udmelding - udviklingshæmmede med dom og behov for ophold på sikret afdeling" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 3 - Central udmelding - gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug og behov for døgnophold" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 4 - Rapport vedr. de lands- og landsdelsdækkende tilbud " (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 5 - Styringsaftale 2022" (pdf)

Læs bilaget: "Bilag 6 - Specifikke aftalevilkår for specialundervisningstilbud" (pdf)

 

Baggrundsmateriale til Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Her kan du finde materiale som har dannet baggrund for udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale.

Læs dokumentet: "Takstbilag 2022" (pdf)

Læs rapporten: "Lands- og landdelsdækkende tilbud 2020" (pdf)

Læs rapporten: "Socialtilsyn Nords årsrapport 2018" (pdf)

Læs rapporten: "Socialtilsyn Nords årsrapport 2019" (pdf)

Læs dokumentet: "Beskrivelse af Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Kontaktinformation for Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland" (pdf)

Læs dokumentet: "Årsstatistik de danske børnehuse 2018" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2017" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2018" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2019" (pdf)

Læs dokumentet: "Udgiftsanalyse 2020" (pdf)

Se videoen: "Nordjysk Socialaftale - Hvad er det?" på youtube.dk

Se videoen: "Nordjysk Socialaftale - Hvem er borgerne?" på youtube.dk

Læs dokumentet: "Output fra visionsdagen vedr. udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022" (pdf)

Se slides: "Samlede slides fra visionsdagen vedr. udarbejdelse af Nordjysk Socialaftale 2021-2022" (pptx)

Læs aftalen: "Samarbejdsaftale vedr. borgere med svær spiseforstyrrelse" (pdf)

Læs dokumentet: "Standardkontrakt for tilbud i regi af Nordjysk Socialaftale eller øvrige rammeaftaletilbud" (docx)

Læs vejledningen: "Vejledning til standardkontrakt for tilbud i regi af Nordjysk Socialaftale eller øvrige rammeaftaletilbud" (pdf)

Læs dokumentet: "Standardkontrakt for øvrige tilbud, herunder private" (docx)

Læs vejledningen: "Vejledning til standardkontrakt for øvrige tilbud, herunder private" (pdf)

Læs aftalen: "Styringsaftalen 2022" (pdf)

 

Politisk visionsdag om Nordjysk Socialaftale 2021-2022

Som led i udarbejdelsen af Nordjysk Socialaftale blev der afholdt en visionsdag d. 3. februar 2020, hvor politikere, embedsmænd og borgerrepræsentanter fra alle de nordjyske kommuner drøftede visionen og fokusområderne for den Nordjysk Socialaftale 2021-2022. Ca. 90 personer deltog på dagen, hvor fokus bl.a. var på, hvordan vi med udgangspunkt i egenmestring kan lykkes bedre i forhold til de kommende fokusområder. Nedenfor kan du læse mere om outputtet fra visionsdagen samt finde invitationen.

Læs dokumentet: "Output fra visionsdagen" (pdf)