Retningslinjer for takstberegning for social- og sundhedslovsydelser

De nordjyske kommuner har udarbejdet fælles retningslinjer for beregning af takster til brug for den mellemkommunale opkrævning i forhold til social- og sundhedslovsydelser. Med retningslinjerne blev det tydeliggjort, at kommunerne ikke kan indregne sundhedslovsydelser i takster på socialområdet. Retningslinjerne gælder for følgende tilbud:

  • Tilbud i regi af Rammeaftalen
  • Plejeboliger efter almenboligloven
  • Plejeboliger efter servicelovens § 192.

Læs dokumentet: "Fælles retningslinjer for beregning af takster for plejeboliger" (pdf) 

Der er efter beslutning i DAS udarbejdet et bilag til retningslinjerne, der viser hvilke ydelser der ikke kan medregnes i takstberegningen. Bilaget siger ikke noget om, hvilke faggrupper, der må og ikke må udføre en given opgave. Den beslutning tilfalder suverænt den enkelte driftsherre.

Læs bilaget: "Hvilke social- og sundhedslovsydelser kan indgå i takstberegningen?" (pdf)