Det faglige netværk på autismeområdet har i 2012 arbejdet med at belyse den nordjyske tilbudsvifte til borgere med autismespektrumsforstyrrelser, ligesom de har sat fokus på, hvilke behov kommunerne peger på i forhold til målgruppen af disse borgere. Netværket har udarbejdet en rapport, som viser, at tilbudsviften på dette område er bred. Indholdet strækker sig fra vejledning og støtte over midlertidige og/eller længerevarende botilbud til enkeltmandsprojekter. Heller ikke på autismeområdet er der mange tilbud, som udelukkende henvender sig til mennesker med autismespektrumsforstyrrelser.

Kommunerne peger i overensstemmelse med forskningen på området, at der mangler uddannelse og kendskab til redskaber, der kan hjælpe medarbejderne i kommunerne, når de skal finde de rigtige tilbud til borgere med autisme. Kommunerne efterlyser en styrkelse af det tværkommunale samarbejde både på uddannelsesområdet og i forhold til netværk og samarbejde på sagsbehandlerniveau. Der efterspørges desuden fokus på ensrettede regionale standarder i forhold til inddragelse af pårørende samt behov for forbedring og udvikling af eksisterende søgeredskaber, når de rette tilbud skal findes.

Det faglige netværk på autismeområdet anbefaler følgende på baggrund af rapporten:

  • En styrkelse af det tværkommunale arbejde
  • Mere fokus på (efter) uddannelse af personale
  • Fortsat fokus på fælles kurser og temadage i den nordjyske region.
  • Større fokus på behandling og placering i tilbud af dobbeltdiagnosticerede borgere
  • Forbedring og udvikling af søgeredskaber til sagsbehandlerne

Rapporten kan læses nedenfor.

Læs dokumentet: "Sport på autisme - status og udvikling på området i Nordjylland" (pdf)