Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Socialstyrelsen kom den 31. oktober 2014 med en central udmelding, der rettede fokus på voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. 

Kommunerne i Nordjylland og Region Nordjylland nedsatte en arbejdsgruppe med regionale og kommunale repræsentanter, som udarbejdede en afrapportering, der er godkendt af kommunalbestyrelserne i Nordjylland og regionsrådet.

Arbejdsgruppen fremhævede i afrapporteringen, at kommunerne samarbejder om de pågældende tilbud, der er beskrevet i afrapporteringen, som en del af det forstærkede samarbejde. 

Læs afrapporteringen på den centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade nedenfor.

Læs dokumentet: "Den centrale udmelding for voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" (pdf)