Sammenhængen mellem Social- og Beskæftigelsesområdet

Lovgivningen på beskæftigelsesområdet har de seneste år undergået en række omlægninger, der også har konsekvenser for forvaltningen af socialområdet, idet de social og beskæftigelses/uddannelses rettede indsatser i et vist omfang er rettet til samme borgere. Målsætningen med fokusområdet er at indsamle, udvikle og udbrede bedste viden og praksis om tilrettelæggelse af tværgående og helhedsorienterede indsatser på beskæftigelses- og socialområdet.

Læs arbejdsgruppens samlede anbefalinger her.

Kommissoriet for arbejdsgruppen er blevet behandlet og godkendt i DAS den 16. januar 2015. Den endelige sammensætning af arbejdsgruppen der skal arbejde med at udfolde fokusområdet vedr. sammenhænge mellem social- og beskæftigelsesområde blev præsenteret på DAS den 8. april 2015. Arbejdet med fokusområdet er påbegyndt i efteråret 2015, og medlemmerne i arbejdsgruppen er

  • Hans-Ole Steffensen (Frederikshavn Kommune)
  • Kristian Cronwald (Jammerbugt Kommune)
  • Carsten Lindgaard Johansen (Aalborg Kommune)
  • Lone Lollesgaard (Vesthimmerland Kommune)
  • Ann Frederiksen (Thisted Kommune)
  • Jesper Dahlgaard (Aalborg FB Kommune)

Sekretariat for rammeaftaler deltager ligeledes i arbejdsgruppen og varetager sekretariatsfunktionen.