Overgangen fra sikrede institutioner til kommunale sociale foranstaltninger

Overgangen fra sikrede institutioner til kommunale sociale foranstaltninger blev valgt som et fokusområde med udviklingsstrategien 2015. Inden arbejdet med fokusområdet blev igangsat blev der dog nedsat en arbejdsgruppe i regi af Danske Regioner som havde til opgave, at kigge på samme område. Den Administrative Styregruppe besluttede derfor, at der ikke på nuværende tidspunkt skulle arbejdes med fokusområdet i Nordjylland, da det blev vurderet, at dette ville være dobbeltarbejde. Såfremt der viser sig et fremtidigt behov for at kigge på området, kan det tages op igen.