Ministertema om anbragte børn og unges uddannelse

Anbragte børn og unges uddannelse var udpeget af socialministeren i 2015 som et særligt tema i rammeaftalen. Baggrunden for denne udpegelse var, at en god skolegang og en efterfølgende ungdomsuddannelse er helt central for udsatte børn og unges trivsel i det daglige liv. Det er ligeledes nøglen til selvforsørgelse og et velfungerende voksenliv.

Der var nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation af kommunale skoleforvaltninger og kommunale myndighedsafdelinger, og som bestod af repræsentanter fra de fire nordjyske klynger med sekretariatsbistand fra Sekretariat for rammeaftaler. Afrapporteringen på fokusområdet er sket i forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsstrategien for 2016.

Læs arbejdsgruppens samlede rapport og anbefalinger nedenfor.

Læs dokumentet: "Ministertema - Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse" (pdf)

 

Arbejdsgruppens anbefalinger retter sig særlig mod en generel kulturændring inden for undervisning af anbragte børn og unge, sikring af overlevering af viden omkring det enkelte barn/den enkelte unge i de mange forskellige overgange i disses liv.

Som en del af arbejdsgruppens anbefalinger er der afholdt en temadag for de nordjyske kommuner, hvor der blev sat fokus på anbragte børn og unges potentiale i forhold til skolegang. Du kan læse mere om temadagen under "Tidligere arrangementer" i "Workshops og temadage" eller ved at følge linket: "Temadag om anbragte børn og unges læring".