Færdigbehandlede retspsykiatriske patienter

i 2011 og 2012 blev det vurderet, at der var en udfordring i forhold til at finde egnede tilbud til færdigbehandlede retspsykiatriske patienter - borgere med psykiatriske lidelser og svære sideproblematikker som for eksempel misbrug, dom og udadreagerende adfærd. Borgerne kan sædvanligvis ikke rummes i de eksisterende botilbud, og der etableres typisk særforanstaltninger til målgruppen.

Der blev i 2012 arbejdet videre med at beskrive et tilbud efter Servicelovens § 107, kombineret med behandlingstilbud efter sundhedslovens bestemmelser for færdigbehandlede retspsykiatriske patienter. Samtidig er der fulgt op på kommunernes behov for et sådant tilbud.

På den baggrund er det vurderet, at behovet for et tilbud til færdigbehandlede retspsykiatriske patienter, der ikke umiddelbart kan placeres i et kommunalt tilbud, ikke er stort nok til, at det giver anledning til at der etableres et egentligt regionalt tilbud til målgruppen. Der arbejdes videre med at undersøge muligheden for et bilateralt samarbejde mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland, da Aalborg Kommune som den eneste kommune fortsat overvejer, om et tilbud efter Servicelovens paragraf 107 etableret i regi af Regionen giver mening.