Børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Socialstyrelsen kom den 31. oktober 2014 med en central udmelding, der rettede fokus på Børn/unge med alvorlig synsnedsættelse. Dette fødtes derfor naturligt som et fokusområde i udviklingsstrategien, da arbejdet med national koordination er forankret i udviklingsstrategien.

Den nedsatte arbejdsgruppe afrapporterede på Socialstyrelsens centrale udmelding til DAS på mødet den 10. juni 2015, hvor afrapporteringen blev administrativt godkendt. Afrapporteringen er efterfølgende godkendt politisk i KKR Nordjylland, de nordjyske kommunalbestyrelser samt Region Nordjyllands Regionsråd.

Den 30. november 2015 blev afrapporteringen på ministertemaet fremsendt til Socialstyrelsen.

Læs afrapporteringen på den centrale udmelding om børn/unge med alvorlig synsnedsættelse nedenfor.

Læs dokumentet: "Den centrale udmelding om børn og unge med alvorlig synsnedsættelse" (pdf)

Arbejdsgruppen fremhævede i afrapporteringen, at der i Nordjylland er tale om ét tilbud, der imødekommer Socialstyrelsens beskrivelse af et højt specialiseret tilbud til målgruppen. Dette drejer sig om Institut for Syn og Hørelse, der anvendes af samtlige kommuner i Nordjylland. Ligeledes fremhæves det, at kommunerne samarbejder om det pågældende tilbud som en del af det forstærkede samarbejde.