ADHD området (samt autismeområdet) er et fagligt fokusområde i den nordjyske rammeaftale for socialområdet i både 2012 og 2013.

Det faglige netværk på ADHD området har i 2012 arbejdet med at belyse ADHD området i Nordjylland. Målet har været at bidrage med mere viden om ADHD området i Nordjylland til brug som inspirationskilde til nye drøftelser og initiativer på området. Netværket udgav i sommeren 2012 en rapport "Spot på ADHD i Nordjylland", hvor resultaterne af netværkets arbejde - herunder en spørgeskemaundersøgelse til de nordjyske kommuner - fremlægges.

Rapporten indeholder en belysning af udviklingen i den nordjyske region i forhold til borgere, som diagnosticeres med ADHD, herunder ventetider indenfor Psykiatrien, udredningsmetoder mv. Derudover indeholder rapporten en karakteristik af borgere med ADHD, beskrivelse af sideproblematikker, samt en diskussion af hvorvidt en fælles kategorisering af borgere med ADHD vil være fordelagtig i Nordjylland. Til sidst giver rapporten et overblik over de tilbudstyper, borgere med ADHD henvises til i Nordjylland samt de nordjyske kommuners vurdering af, hvilke tilbud, de mangler at kunne henvise borgere med ADHD til.

Vurderingerne viser bl.a., at der er behov for tilbud til borgere med kombineret ADHD og misbrugsproblemer, samt borgere med yderligere diagnoser end ADHD (dobbeltdiagnose).  

Rapporten kan læses nedenfor.

Læs dokumentet: "Sport på ADHD i Nordjylland" (pdf)