Socialdirektørkredsen

Socialdirektørkredsen består af kommunale direktører på social- og specialundervisningsområdet. Konsulenter fra KKR Sekretariatet og Sekretariat for rammeaftaler deltager i Socialdirektørkredsens møder. Socialdirektørkredsen er ansvarlig er på det overordnede/strategiske niveau og fungerer som opdragsgiver for sekretariatet for rammeaftaler. Socialdirektørkredsen drøfter strategiske kommunale problemstillinger i relation til rammeaftalerne og er katalysator for udvikling af politiske visioner for området.

Socialdirektørkredsen mødes blandt andet i forbindelse med møder i Den Administrative Styregruppe. 

Du kan finde møder og referater fra socialdirektørkredsen ved at klikke på fanen "møder i DAS" øverst i højre hjerne, eller ved at klikke her.

Medlemmer af Socialdirektørkredsen

 • Henrik Aarup-Kristensen (Formand), Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune
 • Alice Aagaard Hagemann, Handicapchef, Aalborg Kommune
 • Anne Krøjer, Direktør for Sundhed og Kultur, Vesthimmerland Kommune
 • Hanne Madsen, Direktør for Social- og Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jammerbugt Kommune
 • Hans Chr. Mariegaard, Børne- og familiechef, Aalborg Kommune
 • Henrik Rene Christensen, Social- og sundhedsdirektør, Morsø Kommune
 • Leif Serup, Direktør for Sundhed-, Ældre, og Handicapområdet, Hjørring Kommune
 • Lone Becker, Beskæftigelse-, Social- og Sundhedsdirektør, Thisted Kommune
 • Lotte Keller Christensen, Socialchef, Læsø Kommune
 • Peter Møller Rasmussen, Direktør for Børn og Familie samt Sundhed og Omsorg, Mariagerfjord Kommune
 • Rikke Albrektsen, Social-, Sundhed- og Kulturdirektør, Frederikshavn Kommune
 • Vibeke Lei Stoustrup Andersen, Direktør med ansvar for Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap samt Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
 • Helene Lund Therkelsen, Chefkonsulent, KKR-Sekretariatet
 • Charlotte Søndergaard Andersen, Specialkonsulent, Sekretariat for Rammeaftaler
 • Morten Aggerholm, Specialkonsulent, Sekretariat for Rammeaftaler