Kontaktforum for specialundervisning

Der har gennem mange år eksisteret et kommunalt kontaktforum for specialundervisning, som er et kommunalt erfa-samarbejde i forhold til aktuelle kommunale skole- og specialundervisningsproblematikker.

Det kommunale kontaktforum er den del af Rammeaftalens permanente grupper, og fungerer desuden som en følgegruppe i forhold til rammeaftalens specialundervisningsdel. I denne funktion er kontaktforumet udvidet med repræsentation fra Region Nordjylland. Det udvidede kontaktforum drøfter og giver input til samarbejdet om de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt de kommunikationscentre, der liggger i landsdelen.

Medlemmer af det udvidede kontaktforum for specialundervisning

 • Torben Gregersen (Vesthimmerland)
 • Erik Thimm Bertelsen (Thisted Kommune)
 • Helle Bruun Andersen (Frederikshavn))
 • Jesper Lykke Christensen (Jammerbugt Kommune)
 • Jakob Ryttersgaard (Aalborg Kommune)
 • Jens Ottesen (Mariagerfjord Kommune)
 • Martin Bjørn Jensen (Region Nordjylland)
 • Peder Hanghøj (Morsø Kommune)
 • Jørn Godsk Jørgensen (Brønderslev Kommune)
 • Maria Skou Andreassen (Rebild Kommune)
 • Kari Rune Jakobsen (Aalborg)
 • Charlotte Søndergaard Andersen (Sekretariat for Rammeaftaler) - Barsel
 • Morten Aggerholm (Sekretariat for Rammeaftaler)