Dialogforum blev etableret i forbindelse med, at De Regionale Udviklingsråd ophørte i 2010. Dialogforum blev etableret for at sikre dialog og åbenhed om udviklingen på de regionale og tværkommunale områder. Dialogforum drøfter ikke enkeltsager eller lokale forhold i kommunen, men skal blandt andet drøfte generelle forhold og udviklingen på området. Dialogforum består af tre repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH), en repræsentant fra Skole og Forældre, KKR formandskabet og administrativ deltagelse.

Medlemmer i Dialogforum

  • Mogens Gade, formand for KKR
  • Arne Boelt, næstformand KKR
  • Anders Hind, DH
  • Allex Lund Pedersen, DH
  • Irene Hjortshøj, DH
  • Irene Olsen, Skole & Forældre
  • Henrik Aarup-Kristensen, Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune (Formand for Den Administrative Styregruppe).
  • Hans Christian Mariegaard,  Børne- og Familiechef i Aalborg Kommune 
  • Dialogforum sekretariatbetjenes af KKR sekretariatet samt Sekretariat for rammeaftaler