Dialogforum blev etableret i forbindelse med, at De Regionale Udviklingsråd ophørte i 2010. Dialogforum blev etableret for at sikre dialog og åbenhed om udviklingen på de regionale og tværkommunale områder. Dialogforum drøfter ikke enkeltsager eller lokale forhold i kommunen, men skal blandt andet drøfte generelle forhold og udviklingen på området. Dialogforum består af tre repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer (DH), en repræsentant fra Skole og Forældre, KKR formandskabet og administrativ deltagelse.

Medlemmer i Dialogforum

  • Anders Hind (DH – Landsforeningen LEV)
  • Arne Boelt (Næstformand for KKR, Hjørring Kommune)
  • Ella Holm Hansen (DH – Landsforeningen LEV)
  • Hans Christian Mariegaard (Børne- og Familiechef i Aalborg Kommune)
  • Henrik Aarup-Kristensen (Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune samt Formand for Den Administrative Styregruppe).
  • Mogens Gade (Formand for KKR, Jammerbugt Kommune)
  • Ulla Ringgren Nielsen (DH – UlykkesPatientForeningen)
  • Dialogforum sekretariatbetjenes af KKR sekretariatet samt Sekretariat for rammeaftaler