Nordjysk Socialaftale for 2018-2020 er politisk godkendt i de nordjyske byråd og Region Nordjyllands Regionsråd. Du kan tilgå aftalen og bilagene nedenfor.

 

Nordjysk Socialaftale 2018-2020

Oplæsningsvenlig version af Nordjysk Socialaftale 2018-2020

 

Status på udmøntning af Nordjysk Socialaftale pr. august 2018

Status på udmøntning af Nordjysk Socialaftale pr. januar 2021

 

Bilag til Nordjysk Socialaftale 2018-2020

Bilag 1: Udvikling og koordinering af tilbudsviften

Bilag 2: Samlede aftaler for det forstærkede samarbejde 

Bilag 3: Tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde

Bilag 4: Styringsaftalen

Bilag 5: Aftalevilkår for Specialundervisningstilbud

 

Baggrundsmateriale til Nordjysk Socialaftale 2018-2020

Hvis du er interesseret i at læse mere om det materiale, der danner baggrund for Nordjysk Socialaftale 2018-2020, så kan du læse mere nedenfor.

Takstbilag 2020

Takstbilag 2019

Takstbilag 2018

Lands- og landsdelsdækkende tilbud

Socialtilsyn Nords årsrapport 2017

Socialtilsyn Nords årsrapport 2016

Beskrivelse af Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland

Kontaktinformationer for Samråd vedr. udviklingshæmmede lovovertrædere i Nordjylland

Udviklingsplan for Sødisbakke 2008 

Status 2018 for udviklingsplan for Sødisbakke 

Årsstatistik de danske børnehuse 2017

Årsstatistik de danske børnehuse 2016

Udgiftsanalyse for 2020

Udgiftsanalyse for 2019

Udgiftsanalyse for 2018

Udgiftsanalyse for 2017

 

Video vedr. gentænkning af Nordjysk Socialaftale

Video vedr. workshop om Nordjysk Socialaftale 2018-2019

Input til temaer i Nordjysk Socialaftale 2018-2019 fra workshoppen den 6. februar 2017

Plancher fra politisk temadag den 28. april 2017