Poltisk temadag: Socialpolitisk dialogforum

Socialpolitisk dialogforum

Den 12. august 2019 afholdes socialpolitisk dialogforum på Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, Aalborg Ø

 

Emnet for dagen er styring på det specialiserede socialområde. De kommunale budgetter er pressede – ikke mindst på det specialiserede socialområde, hvor kommunerne år efter år balancerer mellem at skabe den mest effektive drift uden at gå på kompromis med fagligheden. Alt tyder på, at det er en trend, der vil fortsætte de kommende år.

KKR Nordjylland vil på den baggrund gerne invitere alle de nordjyske socialudvalg til Socialpolitisk Dialogforum, hvor emnet i år vil være styring på det specialiserede socialområde. Der sættes i løbet af dagen fokus på de aktuelle og styringsmæssige udfordringer på området, hvor der vil være god mulighed for at indgå i dialog med politiske kollegaer fra andre dele af Nordjylland samt dagens oplægsholdere.

Kom og hør mere og deltag i dialogen.

 

Download invitationen her: Link til invitation

 

Program for dagen:

8.30

Morgenmad og indskrivning

9.00

Velkomst

v. KKR formand Arne Boelt

9.15

Overordnede styringsudfordringer for fremtidens socialområde

Oplæg v. cheføkonom, direktør KL, Morten Mandøe, herefter politiske drøftelser

Cheføkonom, direktør ved KL Morten Mandøe giver et bud på de aktuelle og fremtidige styringsmæssige udfordringer. I forlængelse heraf bliver der drøftelser på tværs af kommunerne og regionen samt dialog med Morten Mandøe.

10.45

Pause

11.00

Hvordan balancerer vi faglighed og udgiftsstyring?

Oplæg v. konsulent Anne Brorson, herefter politiske drøftelser

Anne Brorson giver et bud på, hvordan vi kan effektivisere bedst muligt uden at kaste fagligheden og borgerens behov over bord. Via to konkrete cases lægges der op til politiske drøftelser om kommunernes handlemuligheder.

12.30

Frokost

 

Tilmelding til dagen:

Tilmeldingsfrist er den 28. juni 2019. Tilmelding kan ske via følgende link:

Link til tilmeldingsblanket

  

Spørgsmål vedr. tilmelding eller socialpolitisk dialogforum kan rettes til Sekretariatet for Nordjysk Socialaftale på 2520 1575 eller rammeaftalesekretariat@aalborg.dk