Viden om spiseforstyrrelser

UNDER UDARBEJDELSE  

 

Nationale retningslinjer

Socialstyrelsen har udarbejdet nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser, som skal hjælpe kommunerne med at sikre høj faglig kvalitet i tilrettelæggelsen   Hent de nationale retningslinjer her

 

VISO

VISO yder gratis rådgivning til fagfolk, når der er behov for supplerende ekspertise, viden og erfaring - et af ekspertiseområderne er spiseforstyrrelser. VISO har således et netværk af specialister som gratis rådgiver om borgere eller grupper af borgere med spiseforstyrrelser. VISO kan kontaktes på 7242 4000 eller viso@socialstyrelsen.dk. Link til VISO's hjemmeside

 

Central Udmelding 

I 2015 udsendte Socialstyrelsen en central udmelding for svært spiseforstyrrede borgere. Det betød at kommunerne skulle indmelde hvilke højt specialiserede tilbud og indsatser kommunerne havde anvendt i 2014 og 2015 til svært spiseforstyrrede borgere. Formålet var, at Socialstyrelsen kunne vurdere, om der er det rette udbud af højt specialiserede tilbud. Kommunerne i Nordjylland meldte ligesom de øvrige kommuner, at de i stor grad anvender matrikelløse indsatser til målgruppen, samt nogle få højt specialiserede tilbud. I rapporten kan du læse, hvilke højt specialiserede tilbud og indsatser, som de nordjyske kommuner har anvendt i 2014 og 2015. Link til Nordjyllands afrapportering om svære spiseforstyrrelser.

 

Enhed for spiseforstyrrelser, Region Nordjylland

Enhed for spiseforstyrrelser er en del af psykiatrien og Region Nordjylland, og patienterne er både børn, unge og voksne. Kontaktoplysninger for Enhed for Spiseforstyrrelser.

Enheden har en anonym telefonrådgivning til børn, unge og voksne samt deres pårørende. Du kan læse mere om telefonrådgivningen her

 

Supervision

Det er muligt at købe supervision ved forskellige kapaciteter med særlig viden omkring borgere med spiseforstyrrelser. Ved supervision kan kommunernes medarbejdere få mulighed for at vende konkrete faglige problematikker eller sager og få mulighed for at få nye perspektiver, viden og teori. Der er flere muligheder for køb af supervision. Herunder er eksempler på muligheder for køb af supervision:

 

 

Rapporter og udgivelser vedr. spiseforstyrrelser 

Herunder kan du finde forskellige udgivelser om spiseforstyrrelser som kan være relevante:

Unges selvskade og spiseforstyrrelser - kan social støtte gøre en forskel af SFI

Analyse - unge og risikoadfærd for spiseforstyrrelser af Børnerådet

Børn og unge fortæller om at være indlagt i psykiatrien af Børnerådet

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for organisation og behandling

Sundhedsstyrelsens "Fakta om Spiseforstyrrelser"