Borgere med svære spiseforstyrrelser

Socialstyrelsen har den 1. november 2015 udsendt en central udmelding, der retter fokus på målgruppen børn, unge og voksne med svære spiseforstyrrelser - primært i alderen 14-40 år. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har udarbejdet en afrapportering som svar på spørgsmålene i Socialstyrelsens centrale udmelding.

Du kan læse afrapporteringen her.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med implementering af aktiviteterne i afrapporteringen.