Rammeaftalen 2018

Rammeaftalen for 2018 er under udarbejdelse, og behandles på KKR mødet 1. september og sendes herefter til godkendelse i de nordjyske byråd og regionsrådet.

I 2018 er der planlagt en proces for udarbejdelsen af Rammeaftalen, der skal sikre følgende: 

  • Mindre bureaukrati
  • Mere faglighed
  • Mere politisk involvering

Du kan læse mere om processen for at sikre dette under fanen "gentænkning af Rammeaftalen".