RAMMEAFTALEN

Rammeaftalen på det specialiserede social- og specialundervisningsområde består af en Udviklingsstrategi og en Styringsaftale.
 
Udviklingsstrategien stiller skarpt på kommunernes ønsker til den faglige udvikling af tilbudene på det specialiserede socialområde. Som en del af udviklingsstrategien vurderes sammenhængen mellem udbud og efterspørgsel af pladser på området i Nordjylland med henblik på at give et overblik over behovet for regulering af pladser og tilbud i Rammeaftalen. 
 
Styringsaftalen omhandler kapacitet og økonomistyring, og indeholder konkrete aftaler for de tilbud, hvor der handles pladser mellem kommuner og mellem region og kommuner. Aftalerne kan vedrøre:
  • Udviklingen i takster for tilbud omfattet af aftalen.
  • Prisstrukturen for de omfattede tilbud.
  • Oprettelse og lukning af tilbud og pladser.
  • Principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi.
  • Frister for afregning for brug af tilbud.
 
Kommunerne overtog ansvaret for koordineringen af rammeaftalen på socialområdet fra og med 2011, samt ansvaret for koordineringen af rammeaftalen på specialundervisningsområdet fra og med den 1. maj 2012.
Rammeaftalen skal vedtages hvert år  senest den 15. oktober af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.