Udviklingsstrategigruppen

Udviklingsstrategigruppen er en permanent arbejdsgruppe som bl.a. har ansvaret for at udarbejde Udviklingsstrategien.

Gruppen drøfter og planlægger rammeaftalens proces omkring Udviklingsstrategien - herunder kommunernes tilbagemeldinger og forslag til faglige fokusområder. 

Medlemmer af Udviklingsstrategigruppen

 • Stine Fibiger (Aalborg Kommune, FB)
 • Britta Bruun-Schmidt (Vesthimmerlands kommune)
 • Ellen Kirk Jensen (Thisted kommune)
 • Kit Borup (Mariagerfjord kommune)
 • Lene B. Hooge (Region Nordjylland)
 • Mette Brandt Pedersen (Frederikshavn kommune)
 • Poul Olsen (Morsø kommune)
 • Steffen Hjorth Sunesen (Socialtilsyn Nord)
 • Thomas Gajhede Haugaard (Aalborg kommune, ÆH)
 • Pil Rahbek (Jammerbugt Kommune)
 • Marianne Kreutzfeldt (Hjørring Kommune)
 • Morten Aggerholm (Sekretariat for rammeaftaler)
 • Charlotte Søndergaard Andersen, Formand (Sekretariat for rammeaftaler) - Barsel