Udviklingsstrategigruppen

Udviklingsstrategigruppen er en permanent arbejdsgruppe som bl.a. har ansvaret for at udarbejde Udviklingsstrategien.

Gruppen drøfter og planlægger rammeaftalens proces omkring Udviklingsstrategien - herunder kommunernes tilbagemeldinger og forslag til faglige fokusområder. 

Medlemmer af Udviklingsstrategigruppen

 • Britta Bruun Schmidt (Vesthimmerland)
 • Charlotte Saabye (Morsø)
 • Ellen Kirk Jensen (Thisted)
 • Kit Borup (Mariagerfjord)
 • Lene Hooge (Region Nordjylland)
 • Marianne Kreutzfeldt (Hjørring)
 • Mette Brandt Pedersen (Frederikshavn)
 • Pil Rahbek (Jammerbugt)
 • Søren Nøhr (Aalborg FB)
 • Steffen Hjorth Sunesen (Socialtilsyn Nord)
 • Stig Stavnskær Pedersen (Aalborg FB)
 • Thomas Haugaard (Aalborg ÆH)
 • Morten Aggerholm (Sekretariat for rammeaftaler)
 • Charlotte Søndergaard Andersen, Formand (Sekretariat for rammeaftaler)