Forretningsudvalget

Socialdirektørkredsen har etableret et Forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af fire socialdirektører udpeget af Kommunaldirektørkredsen. Kommunaldirektørkredsen udpeger har ligeledes udpeget formanden for FU. Konsulenter fra Sekretariat for rammeaftaler deltager i Forretningsudvalgets møder.

Forretningsudvalget er ansvarlige for koordineringen mellem rammeaftalesekretariatet, FU, socialdirektørkredsen og Den Administrative Styregruppe.

Medlemmer af Forretningsudvalget

  • Henrik Aarup-Kristensen (Formand), Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune
  • Peter Møller Rasmussen, Direktør for Børn og Familie samt Sundhed og Omsorg, Mariagerfjord Kommune
  • Hans Chr. Mariegaard, Børne- og Familiechef i Aalborg Kommune
  • Leif Serup, Direktør for Sundhed-, Ældre- og Handdicapområdet, Hjørring Kommune
  • Helene Lund Therkelsen, Chefkonsulent, KKR-Nordjylland
  • Charlotte Søndergaard Andersen, Specialkonsulent, Sekretariat for rammeaftaler - Barsel
  • Jane Goul, Barselsvikar, Sekretariat for Rammeaftaler
  • Morten Aggerholm, Specialkonsulent, Sekretariat for rammeaftaler