Forretningsudvalget

Socialdirektørkredsen har etableret et Forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af fire socialdirektører udpeget af Kommunaldirektørkredsen. Kommunaldirektørkredsen udpeger har ligeledes udpeget formanden for FU. Konsulenter fra Sekretariat for rammeaftaler deltager i Forretningsudvalgets møder.

Forretningsudvalget er ansvarlige for koordineringen mellem rammeaftalesekretariatet, FU, socialdirektørkredsen og Den Administrative Styregruppe.

Medlemmer af Forretningsudvalget

  • Henrik Aarup-Kristensen (Formand), Brønderslev Kommune
  • Anne Krøjer, Vesthimmerland
  • Hans Chr. Mariegaard, Aalborg Kommune
  • Rikke Albrektsen, Frederikshavn Kommune
  • Helene Lund Therkelsen, Chefkonsulent, KKR-Nordjylland
  • Charlotte Søndergaard Andersen, Specialkonsulent, Sekretariat for rammeaftaler
  • Morten Aggerholm, Specialkonsulent, Sekretariat for rammeaftaler