Den Administrative Styregruppe

Den Administrative Styregruppe (DAS) for rammeaftalen på det sociale område består af 11 socialdirektører, KKR konsulent, sektorchef i Region Nordjylland og konsulenterne fra sekretariatet for rammeaftaler. Formanden for Den Administrative Styregrupe er også formand for FU.

Den Administrative Styregruppes hovedopgaver er

 • At drøfte strategiske problemstillinger i relation til rammeaftalerne
 • Opfølgning på igangsatte initiativer
 • At sikre dialog og enighed om de endelige rammeaftaler
 • At udarbejde udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale på det specialiserede socialområde

Den Administrative Styregruppe indstiller de endelige udkast til rammeaftale til godkendelse i de 11 nordjyske kommunalbestyrelser og Regionsråd.

Du kan finde møder og referater fra DAS ved at klikke på fanen "møder i DAS" øverst i højre hjerne, eller ved at klikke her.

Medlemmer af Den Administrative Styregruppe

 • Henrik Aarup-Kristensen (Formand), Direktør for Sundhed og Velfærd, Brønderslev Kommune
 • Kirstine Kejser, Sekretariatschef, Aalborg Kommune
 • Anne Krøjer, Direktør for Sundhed og Kultur, Vesthimmerland Kommune
 • Hanne Madsen, Direktør for Social- og Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, Jammerbugt Kommune
 • Hans Chr. Mariegaard, Børne- og familiechef, Aalborg Kommune
 • Henrik Rene Christensen, Social- og sundhedsdirektør, Morsø Kommune
 • Leif Serup, Direktør for Sundhed-, Ældre, og Handicapforvaltningen, Hjørring Kommune
 • Lone Becker, Beskæftigelse-, Social- og Sundhedsdirektør, Thisted Kommune
 • Lotte Keller Christensen, Socialchef, Læsø Kommune
 • Dorte Juul Hansen, Socialdirektør for specialsektoren, Region Nordjylland
 • Peter Møller Rasmussen, Direktør for Børn og Familie samt Sundhed og Omsorg, Mariagerfjord Kommune
 • Rikke Albrektsen, Social-, Sundheds- og Kulturdirektør, Frederikshavn Kommune
 • Vibeke Lei Stoustrup Andersen, Direktør med ansvar for Center Børn og Unge, Center Familie og Handicap samt Center Kultur og Fritid, Rebild Kommune
 • Helene Lund Therkelsen, Chefkonsulent, KKR-Sekretariatet
 • Charlotte Søndergaard Andersen, Specialkonsulent, Sekretariat for Rammeaftaler
 • Morten Aggerholm, Specialkonsulent, Sekretariat for Rammeaftaler