Rammeaftalens parter

Rammeaftalen indgås mellem kommunalbestyrelserne i de 11 Nordjyske kommuner og Regionsrådet i Region Nordjylland. Den Administrative Styregruppe godkender Rammeaftalen på administrativt niveau inden den videresendes til behandling i KKR og Kontaktrådet og efterfølgende godkendelse i de nordjyske byråd og regionsrådet. Sekretariatet for Ramemaftaler refererer ligeledes til Den Administrative Styregruppe.

Du kan læse mere om Rammeaftalens parter på de følgende sider.