Specialsektoren, Region Nordjylland

Målgruppe

Specialsektoren driver en lang række tilbud på social- og specialundervisningsområdet, og spiller dermed en vigtig rolle som leverandør til kommunerne.

Sektoren driver tilbud for mange forskellige målgrupper, herunder bl.a. for mennesker med svære sindslidelser, udviklingshæmning, hjerneskader og kommunikationsvanskeligheder.

Kompetencer

Specialsektoren har lang erfaring med voldsforebyggelse og kan bl.a. vejlede og give sparring i forhold til nedenstående punkter:

 • Generel og specifik udtryksform for mennesker med specifikke problemstillinger
 • Konfliktnedtrapning og konflikthåndtering, herunder bl.a. low arousal, frigørelses- og fastholdelsesteknikker og briefing/debriefing
 • Kommunikation til og med borgere med svære problemstillinger
 • Hensigtsmæssig organisering af arbejdet omkring borgeren, herunder skærmning
 • Misbrugsproblematikker, ’harm reduction’ og redskaber til at mindske misbrugstrang
 • Pludselige adfærdsændringer, f.eks. pga. ændring i livssituation, psykoseudbrud eller somatiske problemstillinger
 • Samarbejde med Politiet, Kriminalforsorgen, Psykiatrien, Socialtilsynet, Arbejdstilsynet og Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Netværkssamarbejde omkring borgeren
 • Viden om serviceloven, herunder magtanvendelse
 • Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i relation til voldsforebyggelse.
 • Udvikling af sikkerhedskultur gennem struktureret og systematisk arbejdsmiljøarbejde
 • Brug af Mestringsskema som risikovurderingsredskab

Kontaktoplysninger

Kontakt planlægger i administrationen Helle Bielefelt Søndergaard eller forstander på Bostedet Brovst Lene Jensen. På baggrund af den konkrete henvendelse vil de henvise til den relevante person i Specialsektoren.

Planlægger Helle Bielefelt Søndergaard
61 14 56 31 
hebis@rn.dk

Forstander på Bostedet Brovst Lene Jensen
97 64 51 50
lene.jensen.2@rn.dk