Kriminalforsorgen, afdeling Limfjorden

Målgruppe

Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde straf. Målgruppen er varetægtsfængslede, der afventer dom, dømte der afsoner frihedsstraf i fængsel, med fodlænke eller i alternative institutioner, betingede dømte eller prøveløsladte, der er i tilsyn, typisk med vilkår om samfundstjeneste, misbrugsbehandling og lignende. Endvidere varetagers tilsyn med behandlingsdømte sindssyge kriminelle.

Institution Limfjorden omfatter de 4 nordjyske arresthuse samt afdelingen for Kriminalforsorgen i Frihed.

Kompetencer

I forhold til sikkerhed råder Institution Limfjorden over kompetencer i forhold til:

  • at lede indsatser med magtanvendelse i større omfang
  • at have indgående kendskab til at skabe rammerne for fysisk sikkerhed
  • at håndtere konflikthåndtering i både forebyggende og fysisk henseende
  • erfaring med at foretage defriefing efter en alvorlig hændelse

Kontaktoplysninger

Institutionschef Mogens Gjerlev
Mail: mogens.gjerlev@kriminalforsorgen.dk
Tlf.: 72 55 55 66