Fagcenter for særlige tilbud, Aalborg Kommune

Målgruppe

Målgruppen for Fagcenteret er perso­ner med kognitive funktionsnedsættelser og psykiske lidelser, adfærdsforstyrrelser eller sociale problemer, som har behov for forskellige former for støtte til at klare hverdagslivet. I målgruppen er også personer med særlig uhensigtsmæssig, til tider voldelig eller selvskadende mestringsstrategier. Hertil personer med både institutionsdomme, behandlingsdomme, tilsynsdomme eller borgere i varetægt surrogat.

Foruden ovenstående karakteristika er målgruppen kendetegnet ved personer, der vurderes at profitere af den faglige tilgang, som Fagcenteret tilbyder med forskellig vægtning i de enkelte enheder. En tilgang der overordnet ligger i spændet fra almen pædagogisk arbejde, over behandlingspædagogik, til klinisk behandling.

Målgruppen for Fagcenteret er personer over 18. Der tilbydes ophold efter Servicelovens §107,108 og Almenboliglovens §105 med støtte efter Servicelovens §85.

Fagcenteret har endvidere misbrugsbehandling til særlige målgrupper efter Servicelovens §101 og Sundhedslovens §141.

Kompetencer

Fagcenter for Særlige Tilbud vil være relevant i forhold til rådgivning og sparring inden for følgende områder:

  • Generel rådgivning og sparring om at håndtere personer med målgruppens karakteristika
  • Low arousal – Pædagogisk Intervention som grundlag for at arbejde med den enkelte borgers belastningsniveau
  • Motivational Interviewing
  • Voldsforebyggelse herunder fysisk arbejdsmiljø
  • Psykoeducation til særlige målgrupper med udgangspunkt i støtte til identitet
  • Kropsterapi, musikterapi, Psykomotorisk terapi som understøttende til den pædagogiske indsats
  • Misbrugsbehandling til Særlige målgrupper

Kontaktoplysninger

Mail til Fagcenter for Særlige Tilbud

Mail: Fagc-saerl-tilbud@aalborg.dk
Att: Anne Louise Dall