Fagcenter for Autisme og ADHD, Aalborg Kommune

Målgruppe

Børn, unge, voksne og ældre med diagnoser inden for autismespektret og / eller ADHD og med forskellige andre udfordringer inden for det psykiatriske spektrum. Hyppigst ses forekomst af invaliderende angst og tvangstanker / tvangshandlinger, selvdestruktiv og / eller udadrettet adfærd, som kan udmønte sig på mange forskellige måder.

Kompetencer

Vore vejledere er alle forankret i daglig praksis i ét af vore tilbud. Vejlederne har overbygning oven på den pædagogiske grunduddannelse inden for områderne Teacch, neuropædagogik, Cool Kids, Psykoedukation mv. og anvender stressreducerende metoder så som Kat-kasse-elementer, Low Arousal, Visualiserede skemaer, Pecs  Marthe Meo, Gentle Teaching, NADA, Social Stories og andre autismerelaterede redskaber.

Der er bl.a. fokus på:

  • Hvad borgeren motiveres af, hvad der giver mening for borgeren
  • Om der i borgerens historie er skræmmende oplevelser, der kan dukke op i forklædning og dermed være medskaber af en udadrettet eller selvdestruktiv adfærd
  • Levealder co udviklingsalder i forhold til krav – borgerens kognitive funktionsniveau
  • Somatiske udfordringer (smerter og andet ubehag)
  • De sociale relationer – eller mangel på samme
  • Miljø – det faglige miljø, tilgange, positionering, sprog
  • Det fysiske miljø og potentielt skræmmende faktorer i miljøet

Vore vejledere kan vejlede såvel borgere som de medarbejdere, der er omkring borgeren. Alle vejlederne er bekendt med ”autimens kultur” og har stor erfaring omkring tilgang og rammer

Der er tillige stor viden og erfaring om stressreduktion i forhold til de bygningsmæssige rammer hvorfor vejlederen vil kunne give råd om, hvordan man skaber rum og bygninger som ramme for trivsel, men også rammen for, hvordan medarbejderen sikres bedst muligt i det daglige arbejde med komplekse borgere

Kontaktoplysninger

Koordinator Malene Mogensen, der ud fra sagens kompleksitet og karakter udvælger den vejleder i centret, der har størst viden og erfaring inden for det specifikke område

Mail: autisme-post@aalborg.dk (tjekkes dagligt)
Tlf.: 99 82 74 88