Tilbagebetaling af opkrævede udgifter vedr. ledsagelse i forbindelse med ferier og udflugter

Kommunerne og regionerne har haft en praksis med at opkræve borgere for egenbetaling i forbindelse med udgifter til ledsagelse ved ferie og udflugter. Der er forskel på, hvor udbredt praksissen har været i de forskellige kommuner og regioner, samt hvilke udgifter der har været opkrævet egenbetaling for. Den 2. oktober 2014 udtalte statsforvaltningen, at denne praksis var ulovlig, og Social- og Indenrigsministeriet traf en endelig afgørelse herom den 2. februar 2016.

Du kan læse Social- og Indenrigsministeriet afgørelse om, hvorvidt en kommunalbestyrelse med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne lovligt kan opkræve betaling fra beboere i botilbud for ledsageres løn samt rejse- og opholdsudgifter under ferieophold uden for botilbuddet her.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har besluttet, at have en fælles tilgang til tilbagebetalingen. Procedure for og tilgang til tilbagebetalingen kan du læse mere om her.

Der er gjort status på tilbagebetalingen på DAS mødet den 2. marts 2017. Du kan finde status'en her.