Ekspertpanel

Ekspertpanelets opgaver er hvert år at foretage indstilling til Den Administrative Styregruppe om, hvilke sociale tilbud, der skal omfattes af det forstærkede samarbejde under rammeaftalen. Indstillingen foretages på baggrund af en række fastlagte kriterier. Derudover fungerer Ekspertpanelet som følgegruppe for Den Administrative Styregruppe i forbindelse med den årlige drøftelse om bæredygtigheden for tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde.

 Ekspertpanelets sammensætning kan ses her

  • Anna Houlberg, Aalborg Kommune (Familie- og beskæftigelsesforvaltningen) pt. på orlov
  • Birgit Marie Graversgaard, Vesthimmerlands Kommune (Familieafdelingen)
  • Charlotte Saaby, Morsø Kommune (Visitation, Sundhed og Hjælpemidler)
  • Ellen Lykke, Brønderslev Kommune (Visitation Handicap og Psykiatri)
  • Jens Martin Sletting Hansen, Aalborg Kommune (Ældre- og handicapforvaltningen)
  • Jonna Kastbjerg Aalborg Kommune (Ældre- og handicapforvaltningen)
  • Martin Bjørn Jensen, Region Nordjylland (Specialsektoren)
  • Marianne Carlsen, Hjørring Kommune
  • Charlotte Søndergaard Andersen (Sekretariat for Rammeaftaler)
  • Morten Aggerholm (Sekretariat for Rammeaftaler)